business-style

Da li zelite da osvezite postojeci DRESS CODE kompanije ili razmisljate o novom? Ili ste pak zagovornik neformalnog oblacenja zaposlenih ali niste sigurni koja odeca bi to mogla da bude, i potrebni su vam saveti? Da li vam je potrebna pomoc u HR sektoru oko pitanja oblacenja zaposlenih vase kompanije? Ili kao HR osoba u kompaniji, trazite originalan nacin na koji cete zaciniti vas novi bonus paket za menadzere i najbolje zaposlene u kompaniji!? Da li zelite jednostavno da poklonite originalan poklon zaposlenima za praznike ili specijalne prilike? Ili su vam potrebni saveti za pakovanje za poslovni put vasih nadredjenih!?

Za sve ove situacije, KJ Styling Consultant je tu, nudeci profesionalne styling usluge zaposlenima, HR ljudima i menadzment timu kompanija.

Bilo da je DRESS CODE postao monoton i zastareo ili pak niste sigurni koja odeca bi predstavljala neformalno oblacenje, vasi zaposleni su prozor vaseg nacina poslovanja. Oni su najbolji prezenteri vaseg rada i kompanije zato je oblacenje nezaobilazan faktor uspeha jedne kompanije. KJ Styling Consultant vam svojim uslugama pruza upravo podrsku koja vam je potrebna u bilo kojoj situaciji od gore navednih.

U HR sektoru je oblacenje zaposlenih, posebno u velikim kompanijama i koncernima, izuzetno vazan deo obuke i funkcionisanja jednog poslovanja. Ovde se veoma vodi racuna o kompanijskom imidzu i slici koju kompanije zele da izgrade kod svojih klijenata ili potrosaca zato Consultant predstavlja produzenu ruku dobrog i vernog kompanijskog imidza i brenda. Isto tako, HR moze na originalan nacin osveziti ili kreirati novi bonus paket ukljucivanjem licnih styling usluga za najbolje zaposlene. O svakoj styling usluzi mozete vise saznati u odeljku Licne styling usluge.

Menadzment timu je veoma cesto potrebna pomoc oko pakovanja za poslovni put jer vremena nikada dovoljno. Upadanje u rutinu i monotoniju cestih poslovnih putovanja takodje smanjuje kreativnost i ideje sta vise poneti i obuci a da to nisu iskljucivo crna i siva odela sa pet istih kosulja. Consultant je tu da donese dasak promene i izvuce vas iz tog zacaranog kruga, idejama, strategijom i kreativnoscu. Usluga pakovanja za put je najcesca zelja svakoga od nas! Vise procitajte o usluzi u odeljku Pakovanje za poslovni put ispod ovog teksta.

Takodje, menadzeri cesto traze ideje za originalne poklone svojim timovima i kolegama tako da ste na pravom mestu. Bilo da ste asistent koji pomaze menadzeru ili ste menadzer, KJ styling usluge ce definitivno biti originalno i veoma korisno iznenadjenje kao poklon.

Styling usluga za kompanije ukljucuje:

-sastanak na kome se Consultant i kompanija medjusobno upoznaju, razmenjujuci sve informacije potrebne za pocetak rada

-prema usluzi koja je zajednickim dogovorom na sastanku odabrana, Consultant pocinje sa istrazivanjem i pronalazenjem svih potrebnih elemenata za realizaciju usluge

-realizacija usluge zavisi od izabrane usluge i naplacuje se po satu

Vasi zaposleni su imidz vase kompanije! Budite korak ispred!

BOOK NOW !

Would you like to refresh existing company’s DRESS CODE or are you thinking about the new one? Or are you maybe prefer employee’s informal clothing but you are not sure which items present that, and you need advice? Do you need help in HR department about question how should employees dress in your company? Or are you looking for new way to spice up your new bonus package for Managers and best employees in company as HR person? Would you like to simply bestow to your employees an original present for holidays or special occasions? Or do you need advice for business trip packing of your Manager?

In all these situations above, KJ Styling Consultant is here, to offer professional styling services to employees, HR people and Management team in companies.

Even if company’s DRESS CODE became monotonous and archaic or you are not sure which items present informal corporate clothing, your employees are the window of your way of business. They are the best representers of your work and company because of that their dressing are important factor of success of one company. KJ Styling Consultant with styling services offers you support if you are in any of above mention situations.

In HR department employees dressing, especially in large companies and concerns, is essentially part of training and corporate’s functioning. Here is especially take care of company’s image and picture that it wants to create for its clients or customers and that’s way Consultant present extend hand of quality and faithful image and brand. On the same way, HR can refresh or create on original way new bonus package including personal styling services for best employees. In section Personal styling services you can read more about each styling service.

Management team need very often help with business trip packing and, there are not enough time, as always. Trapping in routine and monotony of countinuos business trips, decreases creativity and ideas what to pack and wear instead of black and grey suits and five same shirts. Consultant is here to bring some change and to drag you out from magic circle with ideas, strategy and creativity. Business trip Packing service is the most often wish of all of us! Read more about Business Trip Packing service below this text.

Also, Managers often searching for ideas for original presents to their team members and colleagues so you are on right place. Even if you are Assistant who assists to Manager or you are Manager, KJ styling services will definitely be the original and very useful surprise as a present.

The Corporate Styling service includes:

-meeting where Consultant and company get knowing each other, sharing all information that necessary for the start of service

-according to chosen service that is previously on meeting chose by both sides, Consultant begins with researching and finding all elements necessary for the realization of service

-realization of service depends on chosen service, hourly rated

Your employees are image of your company! Be the step forward!

BOOK NOW !