Corporate services

Da li zelite da organizujete nesvakidasnji dogadjaj ili kreativnu radionicu koji bi vam omogucili da u neformalnoj atmosferi bolje upoznate vase zaposlene i osvezite odnose sa partnerima!? Ili u okviru bonus paketa i nagrada za vas menadzment tim pored standardnih novcanih iznosa, luksuznih putovanja i predmeta poput sata, nakita, poslastica, odece zelite da uneste nesto novo sto bi donelo novo iskustvo i saznanje za vase zaposlene a zadovoljstvo, motivisanost i vecu produktivnost za vas kao kompaniju!? Da li razmisljate o originalnom i inovativnom poklonu za posebne datume i praznike za vase zaposlene!?

Ovo su tri segmenta u kojima zelimo da ucestvujemo sa nasim KJ styling uslugama u vasoj kompaniji sa ciljem da ponudite nesto novo i drugacije vasim zaposlenima sto ce im koristiti kako u poslovnom tako i u licnom zivotu. Takodje, otvoreni smo i za vase ideje i sugestije u okviru ova tri idejna segmenta, kako jos mogu nase styling usluge da doprinesu vasim buducim poslovnim poduhvatima.

Segmenti za poslovnu saradnju su sledeci:

  1. Odrzavanje predavanja i radionica na temu korporativnog oblacenja (ideje, trendovi, dobar ukus, trikovi, zanimljivosti, itd.)
  2. Ukljucivanje KJ styling usluga u okviru bonus paketa i nagradnog plana za najbolje zaposlene i menadzere (ponuditi kao bonus ili nagradu da zaposleni izaberu konsultaciju sa KJ Consultant-om ili jednu od sest usluga koje ukljucuju i konsultaciju, umesto standardnih bonusa i nagrada; vise u odeljku licne styling usluge)
  3. KJ styling usluge kao poklon zaposlenima za vazne datume (rodjendani, rodjenje prvog deteta, jubileji, posebne nagrade, itd.) i praznike (8.mart, Nova godina, itd.)

 

Koraci za pocetak saradnje:

-zakazivanje sastanka sa Consultant-om u formi ispod na kome se kompanija i Consultant medjusobno upoznaju, razmenjujuci sve informacije potrebne za pocetak rada i potpisuju ugovor

-nakon sto su usluge zajednickim dogovorom na sastanku odabrane, Consultant pristupa realizaciji predavanja/radionice ili styling usluge gde zaposleni koji ce koristiti usluge Styling Consultant-a pocinju da zakazuju termine za svoju konsultaciju i/ili uslugu

-predavanje se realizuje u trajanju od 1 sata, radionica od 1-3 sata i po dogovoru; konsultacija u trajanju od 1 sata i usluge u zavisnosti od odabrane

-cena svih usluga KJ Consultant-a je po satu i prema broju zaposlenih

 

 Za vas kreativan poslovni ambijent i srecne zaposlene!:)

ZAKAZITE OVDE !

 

Would you like to organize unusual event or creative workshop that enable you to get know better your employees in informal atmosphere and to refresh relationships with your partners!? Or you would like to include something innovative in bonus package for your management team that will bring new experience and knowledge for your employees and satisfaction, motivation and higher productivity for you as a company, instead of standard things that make bonus packages as money, luxury travelling, items like watch, jewelry, sweets, clothes!? Are you thinking about original and innovative present for your employees for special dates and holidays!?

These are three segments where we want to participate with our KJ styling services in your company with a goal for you to offer something new and different to your employees that will be useful for their professional and personal life, either. We are also open to hear your ideas and suggestions in these three segments with a purpose how can our styling services contribute more in your future corporate achievements.

Cooperation segments are following:

  1. Maintaining lectures and workshops on theme about corporate styling (ideas, trends, good taste, tricks, interesting facts, etc.)
  2. Including KJ styling services in bonus packages and rewards plan for best employees and Managers (offering as a bonus or reward to employees to choose between styling consultation or one of six styling services that include consultation, instead of giving them standard bonuses and rewards; read more in section personal styling services)
  3. KJ styling services as a present to employees for important dates (birthdays, first child birth, jubilees, special rewards, etc.) and holidays (Women’s Day, New Year, etc.)

 

Steps for beginning of cooperation:

-booking a meeting with Consultant in a form below on which company and Consultant getting know each other and exchange all information necessary for the beginning of cooperation together with signing the contract

-after services have been chosen on meeting, Consultant starts realisation of lecture/workshop or styling services where employees who will use it start to book their styling consultation and/or styling service dates

-lectures duration is 1 hour, workshops duration is 1 to 3 hours and on request; styling consultation duration is 1 hour and services duration depends on which one is chosen

-price of all services rates per hour and number of employees

 

 For company’s creative corporate ambient and happy employees !:)

BOOK HERE !