KJ Styling Consultancy ceni Vašu privatnost i izuzetno pažljivo brine o Vašim podacima!

Ni pod kojim uslovima nećemo ustupiti trećem licu sve posredovane informacije, što Vam osigurava potpuno sigurno i bezbedno poslovanje i saradnju sa KJ Styling Consultancy Zaštita privatnosti podataka. Podaci koji su nam potrebni da bismo uspešno obradili Vaše zahteve, potrebe i želje su Vaše ime i prezime, e-mail i telefon.

Uz pomoć tih podataka bićemo u mogućnosti da Vam ispunimo sve zahteve i želje. Vaši lični podaci će se isključivo koristiti u svrhe tehničke administracije web sajta, kako bi Vam dali pristup posebnim informacijama ili za komunikaciju sa Vama.

KJ Styling Consultancy podatke koje poseduje neće prodati trećim licima, niti na tržištu. Svi saradnici KJ Styling Consultancy-ja su obavezni da poštuju poverljivost Vaših podataka i da ih nikada i ni na koji način neće zloupotrebiti. KJ Styling Consultancy Vaše podatke za kontakt neće predati trećim licima, sem ukoliko se to od nas bude zahtevalo zakonom.